< >

Stöd och insatser, LSS

Du som har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och ta aktiv del i samhället.

Du ansöker hos LSS-handläggaren som utreder ditt behov och beslutar om insatsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att personal kommer hem och löser av dig som är förälder eller anhörig i hemmet. Servicen kan fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses.

Avlösarservice i hemmet

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS kan du få ett beslut om att delta i daglig verksamhet.

Daglig verksamhet

Kontaktperson

En kontaktperson är som en vän eller medmänniska som du träffar och umgås med. Du träffar din kontaktperson regelbundet och du har rätt att veta när nästa träff ska bli av.

Kontaktperson

Korttidshem och korttidstillsyn

Korttidsvistelse är ett stöd som ger dig samvaro med andra och miljöombyte. Samtidigt ger det avlösning till din familj.

Ledsagning

Ledsagning innebär att en person hjälper dig till olika aktiviteter ute i samhället som du annars skulle ha svårt att delta i.

Ledsagning

Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning och behöver mycket omfattande praktiskt stöd kan du få hjälp av en eller flera personliga assistenter. Du kan till exempel få hjälp med att äta, klä av och på dig, sköta din hygien eller kommunicera med andra.

Personlig assistans

Ansökan om stöd och insatser, LSS

Kontakta kontaktcenter 0511-320 00 om du har frågor eller vill göra en ansökan. 

Denna sida uppdaterades