< >

Anhörig till någon med psykisk ohälsa

Om en person i din familj eller i din närhet har en psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom har du rätt att få träffa någon och prata med för att få svar på dina frågor.

Vad är anhörigstöd?

Att stötta någon i sin närhet kan kännas bra men det kan ibland bli för mycket så att du som anhörig kan glömma bort dig själv. Det är viktigt att även du som anhörig får stöd och tid för att ladda energi, för att förebygga ohälsa. 

Utbildning - att leva med psykisk ohälsa ur ett anhörigperspektiv 

En digital utbildningsserie för dig som är anhörig och stöttar någon som har psykisk ohälsa. Det är fyra olika tillfällen där du som anhörig får information kunskap och verktyg att hantera din situationen.

Digital utbildning för dig som anhörig

Akitiviteter för anhöriga

SAMTALSGRUPP  - För dig som är anhörig till någon som har psykisk ohälsa

Startdatum: inget datum fastställt ännu.

I samtalgrupperna träffar du andra personer med liknande erfarenheter. Du får möjligheter till andras berättelser och bidrar med det du vill. Vid önskemål kan vi bjuda in olika yrkeskategorier som kan berätta det vi undrar över och svara på frågor.

Vid frågor, kontakta anhörigsamordnare via kontaktcenter.

Föreläsningsserie  - För dig som är anhörig till någon som har psykisk ohälsa

Nu får du möjlighet att komma och lyssna på två föreläsningar om självskadebeteende och psykisk ohälsa.

4 oktober handlar föreläsningen om Självskadebeteende

Katja Mikko från SHEDO föreläser om självskadebeteende och ätstörningar samt hopp om att det går att må bättre. Under föreläsningen får du ta del av Katjas berättelse om att vara anhörig till någon med självdestruktiva beteende.

18 oktober handlar föreläsningen om Psykisk ohälsa

Andreas Björlemyr, psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna inom psykiatrin tar upp ämnen såsom, vad är egentligen psykisk ohälsa och hur kan det yttra sig? Hur är det att vara anhörig/ förälder till någon med psykisk ohälsa?

Plats och tid:

Skara stadshus, Aulan klockan 18.00-19.30. Föreläsningarna är ett samarbete mellan Medborgarskolan och anhörigstödet i Skara kommun

Vid frågor, kontakta anhörigsamordnare via kontaktcenter.

Denna sida uppdaterades