< >

Anhörig till någon med psykisk ohälsa

Om en person i din familj eller i din närhet har en psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom har du rätt att få träffa någon och prata med för att få svar på dina frågor.

Vad är anhörigstöd?

Att stötta någon i sin närhet kan kännas bra men det kan ibland bli för mycket så att du som anhörig kan glömma bort dig själv. Det är viktigt att även du som anhörig får stöd och tid för att ladda energi, för att förebygga ohälsa. 

Utbildning - att leva med psykisk ohälsa ur ett anhörigperspektiv 

En digital utbildningsserie för dig som är anhörig och stöttar någon som har psykisk ohälsa. Det är fyra olika tillfällen där du som anhörig får information kunskap och verktyg att hantera din situationen.

Digital utbildning för dig som anhörig

Akitiviteter för anhöriga

SAMTALSGRUPP  - För dig som är anhörig till någon som har psykisk ohälsa

Startdatum: inget datum fastställt ännu.
Är du intresserad? Hör av dig.

I samtalgrupperna träffar du andra personer med liknande erfarenheter. Du får möjligheter till andras berättelser och bidrar med det du vill. Vid önskemål kan vi bjuda in olika yrkeskategorier som kan berätta det vi undrar över och svara på frågor.

Har du frågor eller vill göra en anmälan kontakta anhörigsamordnare via kommunens kontaktcenter 0511-320 00.

Denna sida uppdaterades