< >

Din säkerhet

Myndigheter, organisationer och kommuner gör mycket för att trygga din säkerhet. Du kan också själv hindra olyckor och minska risker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en webbplats där du som privatperson kan ta del av vad du kan göra för att undvika olyckor i hemmet och på fritiden. 

Din säkerhet Länk till annan webbplats.

Kris och beredskap

En kris eller samhällsstörning är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Kris och beredskap

Försäkringar

Skara kommun har tecknat ett antal försäkringar som ett skydd om olyckan skulle vara framme. Vi arbetar aktivt med förebyggande riskarbete för att undvika skador och olycksfall.

Försäkringar

Denna sida uppdaterades