< >

Säkerhetsservice - fixartjänst

Säkerhetsservice eller fixartjänst erbjuds till dig som har behov av en extra hand och bor i Skara kommun. Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att skapa trygghet samt förebygga och minska olyckor i hemmet.

Säkerhetsservice utförs av personal från Räddningstjänsten. Du kan få hjälp med följande tjänster i ditt hem.

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier
  • Fästa sladdar
  • Halksäkra mattor
  • Sätta upp gardiner och tavlor
  • Montera brandvarnare

Säkerhetsrond i hemmet

Vid en säkerhetsrond går vi tillsammans igenom en checklista för att se vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att öka brandsäkerheten och minska risken för fall- och halkolyckor.

I checklistan noteras de brister och åtgärder som bör göras. En del brister kan du åtgärda själv medan andra kanske du behöver hjälp med.

Säkerhetsronden och övriga insatser är gratis. Du betalar endast för eventuellt material som glödlampor, halkskydd och likande.

Säkerhetsservice och säkerhetsrond utförs av Magnus Thorsell som arbetar inom räddningstjänsten. Magnus träffas säkrast helgfri vardag 08.00-12.00.

Övriga tjänster från kommunen

Kommunen erbjuder även en trädgårdsservice för äldre som inkluderar gräsklippning och snöskottning. Samt en tjänst som heter Digital fixare där du kan få hjälp med digital vardagsteknik.

Trädgårdsservice

Digital fixare

Denna sida uppdaterades