< >

Olycksfallsförsäkring

Barn i förskola, öppen förskola samt elever i grund- och gymnasieskola är olycksfallsförsäkrade dygnet runt genom försäkringsbolaget Protector Försäkring.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Skadeanmälan görs alltid av dig som är vårdnadshavare direkt till Protector Försäkring.

Anmäl skada via Protectors webbplats Länk till annan webbplats.

eller ta kontakt via telefon eller e-post:

Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Denna sida uppdaterades