< >

Kommunalt aktivitetsansvar för unga i Skara

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA, är en del av barn- och utbildningsförvaltningen med uppdrag att få unga i sysselsättning.

Vi söker kontakt med dig!

Skara kommun arbetar med att hjälpa dig som är 16-20 år och är utan sysselsättning på det sätt som är bäst för dig. Första steget är att du fyller i uppgifterna nedan.

Vad gör du? * (obligatorisk)
Vad gör du?
Kryssa för det som stämmer bäst.

Om du svarat att du studerar, är utomlands eller har en annan sysselsättning skriver du det här.
Om du inte har sysselsättning
Om du inte har sysselsättning

Vi kan hjälpa dig med vägledning, studier eller praktik.
Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Dina kontaktuppgifter
Kontrollera stavningen.

Kommunen ansvarar enligt skollagen för de ungdomar i åldern 16-20 år som inte påbörjat och/eller slutfört gymnasiet med godkänd examen (se Skollagen 29 kap §9*). Detta gäller ungdomar som är folkbokförda i kommunen . Detta kallas för kommunalt aktivitetsansvar(KAA). I KAA:s uppdrag ingår därför bland annat att hålla sig informerade om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta, samt att ansvara för att hålla kontakten med de som finns i målgruppen och att erbjuda lämpliga individuella insatser.

Vad kan KAA i Skara hjälpa till med?

Vår uppgift är att stötta dig på det sätt som du vill, och behöver för att du skall nå dina mål. Det kan vara till någon form av utbildning och/eller praktikplats eller arbete, eller till något helt annat.

Du som valt att inte studera på gymnasiet, eller har avbrutit gymnasiestudier kommer att bli kontaktad av någon av oss som arbetar med KAA. Detta sker vanligtvis i första steget genom att vi skickar ett vykort till dig med info, och som vi ber dig svara på. Men du är naturligtvis varmt välkommen att höra av dig till oss själv innan dess, via mail eller telefon.

Vid det första mötet träffar du aktivitetsansvarig helt förutsättningslöst och du får möjlighet att berätta om dina önskemål, behov, tankar och drömmar kring framtiden, och vi berättar vad vi kan erbjuda just dig.

Att ta del av aktivitetsansvarets hjälp är ett helt frivilligt erbjudande, och utgår ifrån dig och vad du önskar och behöver.

Här är några exempel på vad vi kan göra för dig:

· Studier, samt stöd i studier och/eller inför studier

· Studie- och yrkesvägledning mot studier på ex gymnasiet, folkhögskolor eller Vuxenutbildningen osv.

· Ansökningar till utbildning

· Vägledning mot arbetsmarknaden; coachning, skriva jobbansökningar, träna på anställningsintervjuer osv.

· Personlig coachning genom individuella samtal som i första hand syftar till att du skall få ett ökat självförtroende och en ökad självkänsla, kunna ta egna initiativ, ta reda på vad du vill - målbilder, hitta struktur och mening i ditt liv.

· Att kontakta och/eller stötta i kontakten med olika myndigheter, t ex arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, vården osv.

· Ordna och följa med på studiebesök

· Hälsopromotion osv.

"Hemkommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 och inte fullgjort utbildning på nationellt program, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning."

Denna sida uppdaterades