< >

Särskild prövning för betyg

Du som redan har kunskaper i ett ämne kan få betyg genom att göra prövning på en hel kurs. Prövning kan ske även om du tidigare fått betyg i samma kurs. 

Du kan pröva i en kurs på grundläggande eller gymnasial nivå samt i svenska för invandrare (sfi). Prövningen görs vid ett bestämt tillfälle.

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i en kurs. Bedömningen utgår från de nationellt fastställda kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper. 

Prövning av kurser i Skara

På vuxenutbildingen i Skara kan du endast pröva kurserna:

  • Svenska 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • Grundläggande kurser i matematik, svenska och engelska.
  • SFI-kurser A-D

Vill du göra prövning i någon annan kurs än dessa kan du göra det i vilken kommun som helst som erbjuder kursen i sitt utbud.

Tider för prövning

Vi erbjuder prövning vid två tillfällen per år: i april-maj och i oktober-november.

  • Ansökan 15/1-15/4, Prövningsperiod efter 15 april
  • Ansökan 15/8-15/10, Prövningsperiod efter 15 oktober

Efter anmälan kontaktas du av skolan för en informationsträff om vilka moment som ingår i prövningen.

Du arbetar helt självständigt med din kurs enligt de instruktioner du fått av lärare men har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden. Prövningen gäller alltid hela kursen.

Ansökan prövning

För att ansöka om prövning så mejlar du till oss på Vuxenutbildingen så får du mer information.

Mejla till vuxenutbildningen@edu.skara.se. Skriv PRÖVNING i meddelandefältet

Denna sida uppdaterades