< >

Matförgiftning och klagomål

Som konsument ska du kunna lita på att de livsmedel du införskaffar är säkra och redliga. Om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från någon av kommunens livsmedelsanläggningar ska du omedelbart anmäla detta till miljöenheten.

Att tänka på om du vill kontakta oss anonymt

Om du vill vara anonym i ditt klagomål är det viktigt att du inte lämnar några kontaktuppgifter till oss. Detta gäller även klagomål via mejl där namn framgår i mejladressen. De handlingar som inkommer till oss är offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Om du väljer att vara anonym kan vi inte nå dig för eventuella kompletteringar eller återkoppla resultat av anmälan. Du måste själv höra av dig om du vill veta vad som händer i ärendet.

Matförgiftning

Matförgiftning är en trolig orsak om fler än två personer som ätit av samma mat insjuknar. Det är inte alltid lätt att hitta orsaken till problem men ju tidigare miljöenheten får kännedom om misstanke till matförgiftning desto bättre.

Matförgiftningar beror på att man ätit mat som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Om du misstänker att du har blivit matförgiftad kontakta närmsta vårdcentral för att få hjälp samt lämna prover för eventuell utredning.

Det är viktigt att du anmäler en misstänkt matförgiftning till miljöenheten. Anmälan gör du i vår självservice.

Anmälan om matförgiftning Länk till annan webbplats.

Klagomål

Det är bra att vara frågvis både i butik och på restaurang. Om du inte är nöjd med det du har fått eller betalat för så bör du klaga till företagaren.

Om du har klagomål på färdigförpackade livsmedel så är det bäst att ringa direkt till producenten. Telefonnummer till konsumentkontakt ska stå på förpackningen. Då brukar du få ersättning för den felaktiga varan och du hjälper företaget i deras kvalitetskontroll.

Om du är missnöjd på restaurang, klaga direkt till personalen. Ät aldrig något som inte smakar bra eller som du är tveksam till. Ibland går det att se redan i dörren på ett matställe att det inte är en bra idé att äta där.

Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljöenheten. Vi gör då en utredning och behöver uppgifter om:

  • vilken livsmedelsanläggning som avses
  • orsaken till ditt klagomål
  • livsmedelsföretagarens bemötande av dina synpunkter

Misstänkt allergireaktion

En restaurang eller ett café har ingen skyldighet att tillhandahålla mat som är fri från allergener. Verksamheten ska dock kunna svara på frågor om innehållet i det som serveras.

Om du fått en reaktion på grund av att en matvara eller portion innehållit en allergen, vilket inte framgått från ingrediensförteckningen/informationen, kan du anmäla detta i vår självservice

Anmälan om matförgiftning Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades