< >

Våld i nära relationer


Gör någon i din närhet dig illa? Har du svårt att hantera din ilska som går ut över någon du bryr dig om?

Du är inte ensam- det finns en väg ut!

Känner du igen dig i något av det här:

 • Blir din självkänsla skadad av kränkande uttalande?
 • Blir du slagen av din partner?
 • Får du inte umgås med vem du vill?
 • Kontrollerar din partner din eller er gemensamma ekonomi?
 • Är du tvungen att ingå äktenskap mot din vilja?
 • Är du rädd för att bli straffad eller skuldbelagd om du inte svarar i telefon med en gång?

Att vara eller ha varit utsatt för våld kan leda till psykisk och fysisk ohälsa. Du är inte ensam och det finns hjälp att få.

Känner du igen dig i något av det här:

 • Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång så att någon i din närhet känt sig rädd eller illa till mods?
 • Upplever din partner eller barn att du kontrollerar på ett sätt som gör det svårt för dem?
 • Har du tvingat till dig sex?
 • Har du varit fysisk eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
 • Du har inte använt våld men känner rädsla för att det ska ske?
 • Du är orolig för att barnen ska fara illa utifrån något av ovanstående?

Behöver du hjälp att dämpa din ilska eller sluta använda våld? Du kan få stöd och hjälp att möjliggöra en förändring. Det är viktigt att du får möjlighet att bryta ditt beteende.

Det finns många saker du kan göra för att hjälpa ditt barn. Barn tar skada av att uppleva våld hemma.
Om du har ett barn som har varit med om när din partner slagit eller kränkt dig, kan detta vara svårt att läsa och ta till sig. Både för din egen skull och för ditt barns skull måste våldet upphöra.
Barn mår ofta bättre när de får prata med någon vuxen om vad som har hänt. På socialtjänsterna erbjuder vi både enskilda samtal och gruppsamtal med barn.

Känner du igen dig i något av det här:

 • Känner dig otrygg hemma och är rädd för någon av dem du bor med?
 • Blir någon vuxen som du bor med väldigt arg, vilket gör dig eller någon annan vuxen rädd?
 • Blir du eller någon du bor med slagen eller hotad?
 • Blir du kontrollerad eller hotad av någon du är/har varit tillsammans med eller av någon vuxen du bor med?
 • Har någon tvingat dig till att ta bilder och skicka på dig själv på kroppsdelar du egentligen inte vill visa för någon?

Hemligheter som man mår dåligt av ska man alltid berätta för någon vuxen som man litar på.

 • Alla barn har rätt till att känna kärlek och trygghet.
 • Inga barn ska bli slagen eller höra elaka saker.
 • Inget barn ska behöva se sin mamma eller pappa bli slagen och illa behandlad av någon

Om du känner igen dig i något av detta, berätta för någon vuxen du känner dig trygg med, till exempel i skolan, kurator eller förälder till en kompis. Du kan också be en vuxen som du litar på att hjälpa dig att kontakta socialtjänsten.

Stöd till barn och unga

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Jag vill veta - Allt om dina rättigheter vid brott Länk till annan webbplats.

BRIS Länk till annan webbplats.

Våld i unga relationer

Våld i unga relationer är när en ung person använder våld mot den personen den är tillsammans med, någon de träffar, ligger med eller har varit tillsammans med förut.

Då kan man få hjälp via Unga relationer. Chatten är öppen varje kväll klockan 20:00-22:00. ungarelationer.se Länk till annan webbplats. 

Du kan även ringa, mejla eller chatta med BRIS, telefon 116 111, bris.se Länk till annan webbplats.

Ta gärna kontakt med oss på socialtjänsten eller Utväg Skaraborg.

Vad är våld?

Våld i nära relationer kan yttra sig på många olika sätt och kan hända vem som helst. Våldet kan utföras av en partner, en familjemedlem, en släkting eller en annan närstående. Det är aldrig den utsattas fel och det finns hjälp att få.

Allt våld riktat mot kroppen. Förövaren biter, river, knuffar, håller fast, bränner, drar i håret, slagen, stryptag, knivskuren, slagen med tillhyggen, sparkad.

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande, utsätta för kontroll, social isolering, negligerande, förlöjligande, svartsjuka och osynliggörande.

Ekonomiskt våld

Begränsning och kontroll av ekonomiska tillgångar, tvinga fram ekonomiskt beroende, tvingas skriva under lånehandlingar eller köp i partnerns namn.

Påtvingade sexuella handlingar som samlag utan samtycke, sexuella trakasserier samt att använda sexuellt kränkande språk.

Slå i dörrar/väggar eller kasta saker, avsiktligt förstöra personliga tillhörigheter som är av betydelse för den andre.

Ta reda på lösenord, övervaka sociala medier, sprida privata/sexuella bilder, ladda ner en applikation på mobilen som gör att hen har koll på vart den utsatta befinner sig, skicka hotfulla meddelanden.

Aktiva handlingar som försvårar vardagen för personer med funktionsvariation och äldre. Medvetet felaktig medicinering, inte får mat, stöd med hygien, stöd med att komma ur sängen.

Stark ilska och aggressivitet som är inneboende och som visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck, som inte alltid är synligt eller uppenbart. Det skapar rädsla, upplevs som hot om våldsamma konsekvenser.

Det kan betyda att en person blir begränsad av familj/släkt i hur hen klär sig, behöva gå direkt hem från skolan, inte få välja vänner, riskeras att könsstympas, vem hen ska gifta sig med samt hur hen ska bete sig.
Någon som trotsar eller utmanar normer eller regler anses dra skam över familjen och riskerar att bli straffad, för att återfå det som uppfattas som förlorad heder.

Sex mot ersättning och människohandel

Sex mot ersättning kan innebära att en person får eller utlovas ersättning som kläder, pengar, alkohol, droger i utbyte mot sexuella handlingar. Det kan vaginalsex, analsex eller oralsex. Men det kan också innebära att visa upp sig sexuellt i webbkamera, skicka sexuella bilder eller filmer på sig själv till någon som betalar. Det är förbjudet att köpa sex.

Ingen får inte köpa eller sälja en människa, det kallas människohandel och är förbjudet. Personer som har sex mot ersättning kan även vara offer för människohandel. Människor kan utnyttjas även för andra ändamål, som tvångsarbete, tiggeri och brottslig verksamhet som inbrott och stölder. Människohandel kan få svåra konsekvenser som isolering, hot, förnedring, psykisk misshandel, våld, sexuella övergrepp, tortyr, påtvingat drogintag och psykiska och fysiska skador som kan leda till döden.

Grooming - Sexuell exploatering av barn

Grooming är när en vuxen tar kontakt med ett barn i sexuellt syfte på nätet.

Så pratar du med ditt barn om trygghet på nätet.

Om grooming - sexuell exploatering av barn - Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndighet.se) Länk till annan webbplats.

Utsatt för brott

Att utsättas för våld, hot eller kränkningar av närstående är ett allvarligt brott. Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i nära relation, anmäl det till polisen genom att ringa 114 14 eller 112 om det är akut. Du kan också vända dig direkt till polisstationen där du bor.

Brott i nära relation | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Resurscentrum Heder Skaraborg

Är du eller någon annan du känner utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. De kan möta upp dig på en lämplig plats i Skaraborg.

Eller jobbar du i Skaraborg och möter någon som är utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld i ditt yrke? Har du ett sådant ärende som du behöver bolla med någon eller är osäker på om det är ett hedersärende? Är du i behov av hjälp med en riskbedömning eller behöver du hjälp att samverka? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg.

För mer information: Hedersrelaterat förtryck och våld (skovde.se) Länk till annan webbplats.

Telefon: 0 2 0 – 7 0 0 7 0 7
Mejl: rch.skaraborg@skovde.se

Vi vill hjälpa dig

Socialtjänsten erbjuder dig råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld. 

Denna sida uppdaterades