< >

Anhörigstöd

Stöttar du någon i din närhet? Är du anhörig till någon som har behov av ditt stöd, för att vardagen ska fungera? Då kan du också behöva stöd!

För vem finns stödet?

Om du hjälper/stöttar någon i din närhet är det viktigt att du inte glömmer bort att ta hand om dig själv. Tillsammans med dig vill anhörigstödet underlätta dig i din situation. Hur stödet ser ut beror på vilka behov och önskemål du har och den livssituation du befinner dig i.

Stödet finns för dig som stöttar någon som till exempel

  • är långvarigt psykiskt eller fysiskt sjuk
  • är äldre
  • har en varaktig funktionsnedsättning 
  • har ett missbruk eller beroende
  • har demens

Stödet är en service till alla medborgare i Skara kommun och är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt.

Vem stöttar du?

Den du stöttar kan till exempel vara en make, maka, partner, sambo, förälder, barn, barnbarn, syskon, vän, kollega eller en granne. Du behöver inte bo ihop för att vara anhörig till någon och den person du är anhörig till behöver inte ha pågående hjälp eller stöd från oss på Skara kommun.

Vad är anhörigstöd?

Att stötta någon i sin närhet kan kännas bra men det kan ibland bli för mycket så att du som anhörig kan glömma bort dig själv. Det är viktigt att även du som anhörig får stöd och tid för att ladda energi, för att förebygga ohälsa. 

Har frågor eller önskar stöd?

Kontakta någon av kommunens anhörigsamordnare via kommunens kontaktcenter 0511-320 00.

Anhörigmåndag  

När: måndagar klockan 09.30-11.30
Var: Sockerbagaren, Skaraborgsgatan 25A

På varje tillfälle ges möjlighet till information och vägledning men också att sitta ner ta en fika och samtala.
Vid behov bjuder vi in olika professioner som kan berätta om något vi undrar över och svara på frågor.
Ingen anmälan.

Återhämtningsguiden - För dig som står nära någon som mår dåligt

En studiecirkel för dig som kanske är förälder, syskon, barn, vän eller arbetskamrat. Här får du ta del av praktiska tips och råd, information om vad du kan få för stöd, berättelser från andra som står bredvid, samt verktyg som ger möjlighet till freflektion och återhämtning. 
Gemensamheten i en grupp kan ge en kraft som bidrar till att man lättare klarar av rollen som den som står bredvid den som som mår dåligt. 

Mindfulness för anhöriga

Som anhörig har man ofta tankarna hos sin närstående. Man oroar sig, funderar och planerar. Med hjälp av mindfulness kan du få redskap för att hantera stressen i vardagen. Vi gör enklare mindfulness övningar.

Inga datum är planerade men håll utkik.

Samtal och rådgivning

Du kan även få enskilda samtal och rådgivning. 

Har du frågor eller vill du veta mer?

Kontakta kommunens anhörigsamordnare via kommunens kontantcenter på telefonnummer 0511-320 00.

Som anhörig till någon med demenssjukdom drar du ofta ett tungt lass, vilket leder till att du glömmer att tänka på dig själv.

Skara kommun erbjuder bland annat en egen utbildningsserie för dig som är anhörig. 

Anhörig till någon med demens

Om en person i din familj eller i din närhet har en psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom har du rätt att få träffa någon och prata med för att få svar på dina frågor.

Anhörig till någon med psykisk ohälsa 

Vi erbjuder stöd för att underlätta för dig som stöttar eller hjälper en närstående som har en funktionsnedsättning.  

Anhörig till någon med funktionsnedsättning

Att vara anhörig till någon som dricker för mycket alkohol eller använder droger eller läkemedel påverkar livet och känslorna. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är ditt fel och att det finns bra hjälp att få.

Anhörig till någon med missbruk och beroende 

Många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälders allvariga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan generationerna brytas. 

Fakta om barn som anhöriga | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades