< >

Avlösarservice i hemmet

Avlösare i hemmet innebär att en person tillfälligt tar över omvårdnaden från anhörig eller andra närstående.

Syftet med insatsen är att avlasta familjemedlemmar, så att de får möjlighet till vila. De får också möjlighet att gå på egna fritidsaktiviteter.

Du ansöker om kontaktperson hos en LSS-handläggare, via kontaktcenter.

Denna sida uppdaterades