< >

Korttidsvistelse för unga

Korttidsvistelsen i Skara heter Bumerangen. För barnen och ungdomarna innebär korttidsvistelsen miljöombyte, stimulans och möjlighet till att knyta kamratskap.

För barnen och ungdomarna innebär korttidsvistelsen miljöombyte, stimulans och möjlighet till att knyta kamratskap. Korttidsvistelsen i Skara heter Bumerangen.

Korttidsvistelsen mål:

 • Komplettering till hemmet
 • Klara aktiviteter i det dagliga livet
 • Uppmuntra till nyfikenhet att prova nya saker
 • Få utvecklas efter egen takt
 • Få sociala erfarenheter, till exempel åka på utflykter och gå på bio
 • Ungdomarna får träna till eget boende
 • Föräldrar och anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) får avlastning och avkoppling.

På Bumerangen får alla vara med och bestämma efter egen förmåga. Inriktningen och arbetssättet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt.

Vad kostar det?

Att vara på Bumerangen kostar ingenting, men du som anhörig betalar för den mat som ditt barn äter. Vid utflykter och aktiviteter betalar du som anhörig.
Det är viktigt att du som anhörig får vara med och påverka hur ditt barn har det på Bumerangen.

Välkommen att höra av dig med frågor, upplysningar och synpunkter till oss.
Du ansöker om korttidsvistelse hos en LSS-handläggare. Kontakta kommunens kontaktcenter.

Ungdomar över 12 år kan få korttidstillsyn på Bumerangen före och efter skolans slut, samt vid lov. Korttidstillsyn är till för ungdomar vars föräldrar arbetar eller studerar.

Föräldrar som har en ungdom med funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn tills ungdomen tar studenten. Funktionsnedsättning kan innebära att ha nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Målet med korttidstillsyn är att:

 • hjälpa ungdomarna att utvecklas efter egen takt
 • uppmuntra till nyfikenhet att prova nya saker
 • klara aktiviteter i det dagliga livet
 • få en rolig vistelse och knyta kamratskap
 • att få sociala erfarenheter

På Bumerangen får alla vara med och bestämma efter egen förmåga. Inriktningen och arbetssättet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt.

Vad kostar det?

Att vara på Bumerangen kostar ingenting, men du som anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) betalar för den maten som din ungdom äter. Vid utflykter och aktiviteter betalar du som anhörig.

Det är viktigt att du som anhörig får vara med och påverka hur ditt barn har det på Bumerangen.

Välkommen att höra av dig med frågor, upplysningar och synpunkter till oss. Du ansöker om korttidstillsyn för skolungdom över tolv år hos en LSS-handläggare, via kontaktcenter.

Denna sida uppdaterades