< >

Ledsagning

Du kan beviljas ledsagare enligt LSS om du behöver hjälp med att ta dig från ditt hem och till aktiviteter.

Exempel på ledsagning: besöka badhus, vistas i naturen, rida eller andra träning- och intresseaktiviteter.

En ledsagare är anställd av kommunen och följer med dig hela vägen hemifrån till aktiviteten och tillbaka hem igen. En ledsagare kan hjälpa dig om du behöver stöttning vid toalettbesök, när du äter eller med att förflytta dig under tiden du är ute.

Ledsagningen ska utformas så att den stärker dig i att leva ett självständigt liv och anpassas individuellt efter dina behov.

Du ansöker om kontaktperson hos en LSS-handläggare, via kontaktcenter.

Denna sida uppdaterades