< >

Dialog i Varnhem

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun

Skara kommun ska ge hela kommunen goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Tätorterna i Skara kommun är betydelsefulla och är en viktig del gällande kommunens attraktivitet. Hela kommunen ska skapa tillväxt både långsiktig och hållbar.

Tillsammans ska vi verka för en modern och hållbar utveckling, där hela kommunen ges förutsättningar för tillväxt. Bostäder, infrastruktur, näringslivsfrågor och modern teknik i framkant som ger potential att växa som ort ska prioriteras. Skara ska bättre utnyttja sitt centrala läge och vara hjärtat i Skaraborg.

Därför påbörjar vi nu tillsammans arbetet att med en nulägesdialog på orterna. En dialog där invånarna på orten tillsammans med Skara kommun genomför en workshop för att titta på styrkor, förbättringsområden och vart vi står i olika områden. Dessa områden är exempelvis hur det är att förflytta sig till och inom orten, mötesplatser, fritid och föreningsliv, boende, trygghet, service och gestaltning, näringsliv, turism och marknadsföring, hållbarhet och gestaltning.

Tillsammans skapar vi en grund och gemensamma områden som vi behöver utveckla eller förbättra. Därefter påbörjas en strukturerad dialog med orten och det ges rätt möjligheter till påverkan och samverkan.

På denna sida kommer du kunna följa resultatet och sammanfattningen av dialogerna.

Grillplats

En ny grillplats är färdigställ vid Klostersjön. För trevliga stunder under alla årstider. Naturligtvis finns även tillhärande sittplatser.

Cykel och mopedparkering

 En iordningställd parkering finns nu vid Överbo invid 49:an

Valleporten

En skylt på byggnaden med Pizzerian och Infopointen där det blir tydligt med byggnadens namn - Valleporten, kommer inom kort.

Bokhylla med böcker för utlåning


Inom kort kommer biblioteket att fylla på med nya böcker allt eftersom. Biblioteket kommer en gång i månaden till Varnhemsgården och kollar läget och fyller på.
Hyllan ommer att fungera som en fast lånepunkt, med koncept "öppen bokhylla". Man lämnar tillbaka om man vill, man kan även lämna en egen bok där. Alla Varnhemsbor kan komma åt böckerna. Trevlig läsning!

Livboj

Nu finns det en livboj placerad vid vid klostersjön för ökad säkerhet.

Digitalskärm

Det kommer snart en digital skärm till Valleporten där man kan se allt som händer i både Varnhem som Skara.


Hur kan Varnhem utvecklas och stärkas?

Vi jobbat på och har nu börjat sammanställa och analysera allt som kom upp under Nulägesdialogen. Här hittar du dokumentationen som vi kommer jobba vidare med för att sedan arbeta fram en handlingsplan/punktlista. I dokumentationan som är omfattande så ligger det med en hel del upprepningar för att visa på vad många tycker. 

Sammanställning med kategorier Pdf, 573.1 kB.

Så här tänker Varnhemsborna om sin plats på jorden

Inför nulägesdialogen i Varnhem kunde Varnhemsborna besvara en enkät om hur de ser på deras bostadsort. Över hundra svar har bakats ihop till detta ordmoln där de största orden är de ord som har fått flest svar. Resultaten kommer att ingå i den nulägeanalys som nu är på gång att sammanställas.

Ordmoln.

Har du frågor du vill lyfta om Varnhems attraktivitet? Kontakta Medborgarrådet.

Kontaktperson: Annika Månsson

Telnr 073-588 2903


En informationsträff hölls den 6 november där vi följde upp medborgardialogen som hölls i Varnhem den 18 september om framtida bostadsbyggande.

Vi presenterade en sammanfattning av de synpunkter som kom in på medborgardialogen (både för hela Varnhem och specifika områden som togs upp) och informerade om vad som händer härnäst. 

Sammanställning från medborgardialog 18 september

Framtida bostadsbyggande Pdf, 612.2 kB.
Powerpoint Powerpoint, 6.6 MB. 

Denna sida uppdaterades