< >

Bostadsklagomål

Alla har rätt till en bra inomhusmiljö. Ibland uppstår problem på grund av inomhusmiljön eller med störningar runtomkring.

Som hyresgäst har du ett eget ansvar att sköta lägenheten så att du inte orsakar problem som till exempel fukt- och mögelskador eller att du spelar för hög musik

Din fastighetsägare har ett stort ansvar för hälsan för alla som bor i huset, till exempel genom att mäta radonhalten, temperaturen samt att genomföra ventilationsmätningar.

Om du upplever att det finns brister i inomhusmiljön, som du själv inte kan åtgärda, ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Detta kan vara till exempel fukt- eller mögelproblem, buller eller dålig inomhusmiljö. Om det är någon granne som stör bör du även kontakta den grannen personligen.

Om du inte får hjälp

Om problemet kvarstår trots kontakt med fastighetsägaren eller den som stör, kan du fylla i blanketten Klagomålsanmälan som är länkad nedan. Du är också välkommen att höra av dig till oss på miljöenheten för råd och information. 

För att kunna handlägga din anmälan krävs:

  • Att du själv först tagit kontakt med den som är ansvarig för störningen och att denne har fått möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.

  • Att miljöenheten bedömer att störningen är en hälsorisk. Exempel på det kan vara buller eller för låg temperatur i bostaden. Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk och miljöenheten handlägger inte frågor om ersättning eller nedsättning av hyran.

  • Att störningen är pågående. Miljöenheten handlägger inte klagomål på störningar som har upphört och inte heller störningar som är tillfälliga.

Tänk på att dina uppgifter blir allmän handling. När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljöenheten måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Klagomålsanmälan Pdf, 379.2 kB.

Störningsdagbok Pdf, 38.6 kB.

Kontakter gällande övriga klagomål

  • Renhållning av gator, torg och parker samt skadedjur i offentlig miljö.
    Kontakta Service och Teknik. 0511-320 00.

  • Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar, kontakta i första hand Förpackning och tidningsinsamligen. 08-566 144 00, www.ftiab.se.

  • Störningar från grannar. Är du medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig dit, annars kontaktar du fastighetsägaren.

  • Arbetsmiljöfrågor. Kontakta Arbetsmiljöverket.

  • Synpunkter på boendemiljön, slitage och estetiska frågor. I första hand ska du kontakta din hyresvärd. Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig dit, alternativt hyresnämnden.

Denna sida uppdaterades