< >

Fukt och mögel

Problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker. Du ska i första hand kontakta din fastighetsägare som är den som är ansvarig för fastigheten. Om du inte får hjälp ska du ta kontakt med miljöenheten

Fukt och mögelförekomst ger inte alltid besvär för den boende, men det finns anledning att vara extra försiktig. De vanligaste symptomen är besvär som snuva, rinnande ögon, andnöd och rethosta även huvudvärk och trötthet. Barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare.

Så upptäcks fukt och mögel

Ofta finns inga synliga tecken på att huset är skadat. Fukt- och mögelskadorna märks i de flesta fall genom en obehaglig lukt i huset. Problemet upptäcks ofta genom att andra påpekar att det luktar.

Så kan du minska risken för fuktskador

Du kan minska risken för fuktskador genom att se till att ventilationen fungerar. Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta. En källare har alltid hög fuktighet beroende på vattentrycket från marken.

Det här gör du vid en fuktskada

Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du kontakta miljöenheten. Om vi bedömer ditt klagomål som befogat kommer vi att ställa krav på utredning och åtgärder som riktas mot fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Om du äger din bostad vänder du dig till en konsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen av skadan och ge råd om hur den bör åtgärdas.

Du kan läsa mer på  Folkhälsomyndighetens hemsida

Fukt och mögel (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Klagomål

Om du har klagomål, läs vidare under Bostadsklagomål

Bostadsklagomål

Denna sida uppdaterades