< >

Avgifter för vatten och avlopp

Din avgift för vatten- och avlopp (VA) består av olika delar. Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp betalar en fast grundavgift, samt en rörlig del som täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening.

I vår kommun är det Skara Energi AB som ansvarar för det kommunala dricksvattnet.

Avgifter för vatten och avlopp VA-avgifter (Skara Energi) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades