< >

Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig med egen brunn.

Egen vattenbrunn - eget ansvar

Du som har en egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick, detta är särskilt viktigt för familjer med små barn. 

Kontrollera dricksvattnet

Både vattenkvalitet och vattentillgången kan variera över tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det är missfärgat eller smakar illa. Det innebär att du behöver kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. En gång vart tredje år rekommenderar Livsmedelsverket. 

Om du vill göra en analys av vattenkvaliteteten kan du vända dig till något av de laboratorier som utför vattenanalyser. Du kan beställa material för vattenprov direkt via företagens webbshopar.

På Livsmedelsverkets webbplats finns finns fler tips på hur du sköter din brunn.

Livsmeddelsverket Länk till annan webbplats.

Kostnadsfri vattenanalys

Du som är gravid eller har barn under ett år kan få en kostnadsfri analys av dricksvattnet. För att kunna ta del av erbjudandet måste du bo permanent i en fastighet med egen dricksvattenbrunn. Erbjudandet gäller endast en gång per fastighet.

Vattenprov för småbarnsfamiljer

Anlägga ny brunn

För att få anlägga (gräva eller borra) för dricksvatten för en en- eller tvåfamiljsfastighet behöver du inte anmäla eller ansöka om detta till oss. Däremot är det bra om du anmäler din brunn till brunnsarkivet.

Brunnsarkivet (SGU) Länk till annan webbplats.

Vattenverksamhet

Om du borrar för vatten till fler än två hushåll gemensamt så räknas det som vattenverksamhet och behöver anmälas. Du kan läsa mer om detta på Länsstyrelsens hemsida

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades