< >

Specialkost

Idag finns en stor variation av specialkost och behoven eller önskemålen ser olika ut. Det kan bero på allergier, etiska eller religösa skäl.

Läkarintyg krävs i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasium för specialkost av medicinska skäl. För att maten ska vara säker för alla, behöver vi säkerställa att specialkost är kopplat till rätt behov. Specialkost där livsmedel utesluts utan att behov finns kan få konsekvenser, till exempel rädsla för att få fel mat, sämre livskvalitet, stört ätbeteende, utanförskap då barn vill vara som sina kompisar, näringsbrist, lägre BMI och sämre tillväxt.

Alla elever och barn ska erbjudas en näringsriktig lunch, även om eleven eller barnet har behov av specialkost.

Skolkökets uppdrag är att servera mat som är god, varierad, näringsrik och säker. Eftersom resurser i form av tid, personal och utrymme är begränsade, äventyras livsmedelssäkerheten av de ökande önskemålen av specialkoster som inte är säkerställda.

Ansök om specialkost

Du ansöker om specialkost via vår e-tjänst.

Frågor och svar om specialkost

Frågor och svar om specialkost

Ansök om specialkost

Du ansöker om specialkost via vår e-tjänst.

Denna sida uppdaterades