< >

Anpassad utbildning för vuxna 

Anpassad utbildning för vuxna vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Det är dina förutsättningar och behov som avgör på vilket sätt du studerar.

Skara kommun erbjuder ingen anpassad vuxenutbildning i egen regi. Istället erbjuds utbildningar i samverkan med våra grannkommuner. Vill du veta mer om anpassad utbildning för vuxna kontakta vår studie- och yrkesvägledare på vuxentutbildningen@edu.skara.se för mer information.

Komvux som anpassad utbildning för vuxna är numera en del av den kommunala vuxenutbildningen och inte längre en egen skolform. Länge kallades den särvux/ komvux som särskild utbildning, men det nya namnet är nu komvux som anpassad utbildning


Denna sida uppdaterades