< >

SFI - Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar också på att använda språket i din vardag och i ett framtida jobb. All undervisning är gratis.

SFI är en utbildningsdel i Vuxenutbildningen i Skara.

SFI består av 4 kurser; A—D. Din skolbakgrund i hemlandet, tidigare erfarenheter och egna studiemål avgör din studietakt och vilken av kurserna du läser. Du kan kombinera studier i SFI med vissa studier inom den grundläggande vuxenutbildningen. 

Målet för utbildningen är du ska lära dig

 • att läsa och skriva svenska,
 • att anpassa språket till olika mottagare och situationer,
 • ett gott uttal
 • insikter i hur man lär sig språk,
 • inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
 • att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
 • att förhålla dig till information från olika källor.

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål.

I slutet av varje kurs finns nationella prov. På utbildningen i svenska för invandrare är de nationella proven en del av bedömningen.

Om du inte kan komma till skolan måste du meddela din lärare via Teams eller skicka ett mail.

Frånvaro

Det gäller till exempel om du:

 • är sjuk
 • dina barn är sjuka
 • ska jobba
 • ska göra praktik
 • har ett möte

Denna sida uppdaterades