< >

Korttidsboende

För dig som är i behov av omvårdnad, rehabilitering eller som avlastning för anhöriga.

Målsättning

Målet med din vistelse på korttiden är att du ska känna dig trygg och bli så självständig att du kan återgå till din vardag, i ditt hem. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du ska klara dig i hemmet. Det kan innebära att du tillsammans med personal gör besök i ditt hem några gånger under vistelsen här. 

Korttidsboendet är bemannat dygnet runt med kompetent personal som har till uppgift att ge en bra och god individuell omvårdnad.

Ansökan

För att få en korttidsplats måste du ansöka om hjälp/bistånd och få ett biståndsbeslut.Sker till kommunes biståndshandläggare.

Avgifter

Kostnader enligt fastställd taxa per dygn.

Avgifter

Besök

Korttiden har fria besökstider. Anhöriga och vänner är hjärtligt välkomna. 

Denna sida uppdaterades