< >

Mötesplatser

Skara kommun har många mötesplatser för dig som söker samvaro och gemenskap. Nedan följer en förteckning över de olika platserna.

En mötesplats för alla med syfte att försöka lösa sina egna och varandras problem om att tillfriskna från alkoholism.

Adress
Rådhusgatan 10, Skara

Telefon
076-314 60 16

Epost:
aa.skara20@gmail.com

AA - Anonyma alkolister Länk till annan webbplats.

Vi erbjuder mötesplatser för utveckling tillsammans med andra.

Kontaktuppgifter - Fortbildning:
Charlotte Kristensson
0511-120 10

Kontaktuppgifter - Arbetsmarknad:
Katarina Signell
0511-255 93

Mötesplats med caféverksamhet. Kupan erbjuder även praktikplatser om det finns plats och möjlighet.

Mötesplats Kupan Länk till annan webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder en rad olika cirklar, kurser och kulturarrangemang.
Studieförbundet Vuxenskolan Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Niclas Lidström 
072-527 13 40

Stureplan - Ungdomens hus

Målgrupp är elever från årskurs 4 t.o.m 18 år.

Telefon
0511-324 52

En mötesplats för gemenskap och för att dela erfarenheter med varandra för ett nyktert och drogfritt liv. 

Telefon
0511-221 457

Öppna  mötesplatser fgör dig som söker samvaro och gemenskap.

Öppen mötesplats

Är idrott för personer med funktionvariationer. Den kännetecknas av gemenskap, glädje och drömmar, här finns något för alla.

Parasport/Para Craft

Denna sida uppdaterades