< >

Rivningslov

Om du ska riva en hel eller delar av en byggnad behöver du få lov av kommunen att göra det och få ett så kallat startbesked. Vad du behöver göra avgörs av var byggnaden står.

  • Inom kommunens tätorter (detaljplanerat område) behöver du oftast rivningslov. Det söks i samma e-tjänst som bygglov.
  • Utanför tätorterna krävs det istället oftast en anmälan om rivning.
  • Det räknas också som rivning att flytta en byggnad från en plats till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov och bygglov.
  • Om du samtidigt som rivningen ska genomföra andra åtgärder som kräver bygglov eller anmälan, kan oftast rivningen ingå som en del i huvudärendet.
  • Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning. Exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Det är ansvarig handläggare som bedömer vilka handlingar och vilken kvalité som krävs för att handläggningen ska påbörjas. När du fått rivningslov gäller det i fem år och du måste påbörja arbetet inom två år.


Vi tar ut avgifter för handläggningen enligt en fastställd taxa. Eftersom avgiften grundar sig på handläggningen av ärendet, kommer avgiften tas ut även i de fall det blir avslag på din ansökan.

Avgifter och taxor 

Handlingar för rivningslov

Handlingar som ska medfölja din rivningsansökan eller rivningsanmälan:

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500, med byggnaderna eller delen av bygganden som ska rivas markerade
  • Fotografi på det som ska rivas
  • Materialinventering
  • Anmälan av certifierad kontrollansvarig

Ange fastighetsbeteckning på alla handlingar

Kontrollansvarig (Boverket) Länk till annan webbplats.

Handlingarna ska bifogas digital i PDF-format i e-tjänsten

Denna sida uppdaterades