< >

Strandskydd

Även om du har fått bygglov kan det fortfarande krävas dispens från strandskyddsreglerna om du bygger i närheten av en sjö eller vattendrag. Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. 

Att bygga, göra anordning eller ändra på något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse, så kallad dispens.

Exempel på åtgärder som normalt är förbjudna:

  • Bygga en ny byggnad. Till exempel hus, förråd, husbåt, bastu, stor tillbyggnad
  • Ändra byggnad eller byggnads användning. Till exempel göra om förråd till fritidshus. Inreda en sjöbod för boende. Göra en stor tillbyggnad.
  • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg.
  • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
  • Åtgärder som försämrar för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden. 

Vissa åtgärder är tillåtna att göra utan att du behöver strandskyddsdispens. För jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler. Även för vissa områden, till exempel inom detaljplanelagt område, kan speciella regler gälla.

Ansökan om strandskyddsdispens

Dispens söker du oftast hos oss på kommunen. Om området omfattas av naturskydd ska ansökan om dispens istället lämnas till Länsstyrelsen.

Ansökan till kommunen Pdf, 1.3 MB. (pdf)

Strandskyddsdispens - Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Det största skyddade området i Skara kommun är Valleområdet.

Syftet med strandskyddet

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unikt för Sverige.  

Lagen skyddar även växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområdena livsviktiga skafferier och barnkammare. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav. 

Denna sida uppdaterades