< >

Översiktsplan 2005 och FÖP

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Skara kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2005 och innehåller grunddragen för hur mark och vatten ska användas under en lång tid framöver. Det finns även fördjupningar (FÖP) av eller tillägg till översiktsplanen. Fördjupningar gäller ett mindre geografiskt område och tillägg behandlar en specifik sakfråga, exempelvis vindkraft. 

Här nedan kan du ladda ned olika handlingar för ÖP och FÖP.

Översiktsplan 2040 är under framtagning.

Följ arbetet med den nya översiktsplanen!

Ladda ned översiktsplan 2005

Denna sida uppdaterades