< >

Översiktsplan 2005 och FÖP

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Skaras översiktsplan är från 2005.

Arbetet med en ny översiktsplan med sikte mot 2040 är i slutfasen. Den 14 juni 2023 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya översiktsplan 2040. Kommunfullmäktiges beslut om att anta den nya översiktsplanen har överklagats och hanteras av förvaltningsrätten.

Följ arbetet med den nya översiktsplanen

Rådande översiktsplan

Här kan du ta del fördjupningar (FÖP) av eller tillägg till översiktsplanen från 2005. Fördjupningar gäller ett mindre geografiskt område och tillägg behandlar en specifik sakfråga, exempelvis vindkraft. 

Här nedan kan du ladda ned olika handlingar för ännu rådande ÖP och FÖP:ar.

Ladda ned översiktsplan 2005

Denna sida uppdaterades