Skaras Anpassad grundskola finns på Mariebergskolan.

Skaras Anpassad grundskola finns på Mariebergskolan.

< >

Anpassad grundskola

I Skara arbetar vi för att ge barn/elever bästa möjliga kvalitet på utbildning. Inom anpassad grundskola strävar vi hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för att eleverna ska ges en optimal utveckling i en lärande miljö.

Vi arbetar i team med pedagoger och elevstödjare där vi tillsammans tar till vara på de olika kompetenserna. Vi ser vikten av att utgå från barnet och elevers motivation och intresse, lära tillsammans och tänka kreativt. Att dra nytta av den digitala teknikutvecklingen samt öppna upp för olika lärmiljöer är en självklarhet för oss. 

Om anpassad skola

Anpassad skola bytte namn 1 juli 2023. Skolformen benämndes tidigare som grundsärskola.

Anpassad skola syftar till att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning, en utbildning som är anpassad utifrån elevens egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskola och gymnasiet. Kommunen erbjuder även vuxenstudier för de elever som gått färdigt anpassad gymnasieskola. 

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.
Eleven följer anpassad grundskolans läroplan och kursplaner, och precis som grundskolan är utbildningen nio år.

Inom anpassad grundskola läser eleven ämne eller ämnesområden, eller en kombination av båda.

Att gå i anpassad grundskolan ser olika ut. Några elever går tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån anpassad grundskola kursplaner.
Andra elever bildar en egen klass/grupp men deltar i vissa ämnen i grundskoleklasserna och är tillsammans med grundskolans elever i den gemensamma skolbyggnaden. Varje elev får möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor utifrån sina förutsättningar och behov.

Elever i årskurs 1-6 är på Mariebergsskolan och elever i årskurs 7-9 är på Viktoriaskolan. Elever som läser ämnesområden går årskurs 1-9 på Mariebergsskolan.

Anpassad grundskola 7-9 finns även på Viktoriaskolan.

Anpassad grundskola 7-9 finns på Viktoriaskolan.

Denna sida uppdaterades