< >

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på skolans fritidshem före och/eller efter skoldagen. Fritidshem, även kallat fritids, är en pedagogisk verksamhet för skolbarn som också bidrar till barnets utveckling och lärande.

Barnen kan gå på fritids från förskoleklass till och med sommarlovet det år som barnet fyller 13 år. I Skara finns fritidshem på alla grundskolor (F-6). Det finns också en skola i privat regi med tillhörande fritidshem. 

Läs mer om placering i fritidshem

Ansökan till plats i fritidshem

Du som vårdnadshavare behöver ansöka om plats för ditt barn till fritids. Det finns ingen kö utan barnet placeras på det fritidshem som tillhör skolan. För att fritidshemmet ska kunna planera sin verksamhet bör du göra din ansökan senast två veckor före önskad placering.

När ditt barn ska börja förskoleklass och har rätt till fritids kan hen tidigast börja den första måndagen efter barnomsorgens sammanslagning. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Behöver du barnomsorg mellan klockan 18.30-06.00 och/eller helger kan du ansöka om plats på BOA (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

Stängningsdagar förskolor och fritidshem

De kommunala förskolorna och fritidshemmen stänger för planering och kompetensutveckling av vår personal under fyra dagar varje läsår.  

Stängningsdagar förskolor och fritidshem


Denna sida uppdaterades