< >
Ardalaskolan med lekplats

Ardalaskolan F-6
(förskoleklass-årskurs 6)

Kort fakta om vår skola

På Ardalaskolan arbetar vi med elever från 6-12 år i samarbete med förskolans barn 1-5 år. Personalen arbetar i arbetslag kring elevens lärande. Eleverna har egna individuella utvecklingsplaner och stor möjlighet till elevinflytande genom medverkan i elevråd och klassråd. Vi har en fantastisk lekgård med närhet till naturen och vår skolskog. Skolbarnsomsorgen är integrerad och barnen har själva stor möjlighet att vara med och påverka sin dag i skolan och på fritids.

Föräldrarna är de som bäst känner våra elever och är en tillgång i skolans dagliga arbete. 

Vår verksamhet bygger på att barnen:

 • Lär sig att var och en duger efter egen förmåga
 • Tillsammans med vuxna skapar lärande miljöer
 • Får möjlighet att tillvarata sin inneboende aktivitet och sitt eget skapande
 • Förstår och använder sitt kunnande
 • Tar ansvar för sig själv, sitt arbete och sina kamrater

Vi prioriterar:

 • En trivsam och trygg arbetsmiljö
 • Individanpassad undervisning
 • Miljöfrågor
 • ITK- Informationsteknologi och kommunikation
 • Goda basfärdigheter
 • Föräldrasamverkan
 • Ett sundare liv med rörelse varje dag

Denna sida uppdaterades