< >

Kyltorn

Om du har kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden enligt ny bestämmelse som började gälla den 1 februari 2024.

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på anläggningar är öppna kyltorn, slutna kyltorn, torrkylare med vattenspridningsmunstycken samt en del skrubbar.

Risk för Legionella

Det finns fall där utbrott av Legionella har kunnat knytas till kyltorn. Kylvattnet i kyltorn håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av Legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns det risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendropparna som uppstår, vilket kan leda till att många människor smittas. Risken för Legionella är ett av skälen till att anmälningsplikt införs.

Kyltorn blir anmälningspliktiga

Från och med den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller använda ett kyltorn. Om du redan har anmält ett kyltorn behöver du inte anmäla samma kyltorn igen. Du behöver inte heller anmäla kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

 • Kyltorn påbörjade före 1 februari 2024
  ska anmälas senast 31 december 2024.
 • Kyltorn påbörjade efter 1 februari 2024
  ska anmälas senast 31 juli 2024.

 • Om anmälan gäller ett nytt kyltorn får du inte uppföra eller använda det förrän tidigast 6 veckor efter anmälan.

Anmäl till samhällsbyggnadsnämnden

E-tjänst för anmälan av kyltorn kommer inom kort att finnas bland våra
e-tjänster.
Har du frågor om anmälan av kyltorn är du välkommen att kontakta oss via miljo@skara.se

Om du inte anmäler kan du få betala en sanktionsavgift

En miljösanktionsavgift på 5000 kronor tas ut om du:

 • Efter 1 augusti 2024 uppför eller använder ett nytt kyltorn
  utan att ha anmält det.
 • Efter 31 december 2024 använder ett befintligt kyltorn
  utan att ha anmält det.

Du behöver ha en skriftlig egenkontroll

Alla verksamheter som använder kyltorn är anmälningspliktiga och omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).
Egenkontrollen ska bland annat innehålla:

 • Rutiner för kontroll och skötsel av anläggningen
 • Undersökningar och anmälan om driftstörning
 • Åtgärder vid avvikelser i anläggningen
 • Ansvarsfördelning och kemikalieförteckning.

Denna sida uppdaterades