< >

Offentliga lokaler

Om du ska starta en verksamhet i en lokal som allmänheten har tillträde till kan du behöva anmäla det till kommunen. Exempel på offentliga lokaler är skolor, förskolor, bassängbad, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och solarier.

Verksamheter du måste anmäla

  • Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, specialskola och internationell skola
  • Solarium för allmänheten

Senast sex veckor innan verksamheten startar ska anmälan lämnas in via vår
e-tjänst . Tänk på att du måste göra en ny anmälan om du byter lokal, utökar din verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet.

Verksamheter du inte behöver anmäla

Vissa verksamheter i offentliga lokaler har kommunen tillsyn över, även om du inte behöver anmäla att du tänker starta en sådan verksamhet. Däremot får du gärna informera kommunen när du startar:

  • Hotell, pensionat, campinganläggningar eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • Idrottsanläggningar
  • Lokaler för vård och annat omhändertagande. Exempelvis sjukhem, ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder och lokaler för hälso- och sjukvård, tandvård och liknande

Egenkontroll och rutiner

Att ha bra rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet. Egenkontrollen är ett verktyg för dig att skapa dessa rutiner. Det innebär att du själv upprättar rutiner och dokumenterar resultatet av kontrollerna för att se så att verksamheten följer de krav som gäller.

Regelbunden tillsyn

Kommunen gör regelbunden tillsyn av alla offentliga lokaler. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch. Syftet med tillsynen är att säkerställa att din verksamhet är säker för dina kunder och inte påverkar miljön mer än nödvändigt.

Denna sida uppdaterades