< >

Täkter, krossning eller sorteringsverk

Täktverksamhet innebär att man utvinner och förädlar bland annat berg, grus och torv. Materialet används sedan i samband med exempelvis anläggning av vägar och byggnader, för tillverkning av asfalt och betong eller till växtförädling och energi.

Husbehovstäkter

Husbehovstäkt, dvs att på den egna fastigheten ta ut material för fastighetens egna behov och inte för försäljning, krävs det normalt inte tillstånd för. Det kan vara att t ex underhålla en väg eller ta ut material för ombyggnad av ett hus.

  • Om du ska öppna en täkt för hushållsbehov bör du alltid samråda med länsstyrelsen så att inga värdefulla naturmiljöer kommer till skada.
  • Om uttaget ur husbehovstäkten totalt är mer än 10 000 ton ska en anmälan göras till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. 

Anmälan om husbehovstäkt Pdf, 253.2 kB.

Kommersiella täkter

För täkter med kommersiellt syfte ska en ansökan om tillstånd lämnas till länsstyrelsen. Läs mer om tillståndspliktiga täkter på länsstyrelsens webbsida.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kross- och sorteringsverk

I samband med täktverksamhet behöver man ofta använda kross- och/eller sorteringsverk. Innan man ställer upp sådant verk måste man göra en anmälan. Det behövs dock inte om det redan ingår i tillståndet för täkten.

Denna sida uppdaterades