< >

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som bor i egen bostad och vill kunna komma i kontakt med hemtjänstpersonal dygnet runt vid oförutsedda situationer.
Det kan till exempel vara vid fallolyckor eller liknande.

Om du är över 67 år sker en enklare utredning som kan mynna ut i ett beslut, så kallad handläggning. Det innebär att alla som ansöker om larm får trygghetslarm utifrån sin egen bedömning.

Vid livshotande tillstånd

Vid livshotande tillstånd eller om något händer av annan allvarlig karaktär ska du alltid ringa 112 för att få rätt vård så snabbt som möjligt. 

Använder du ditt trygghetslarm kommer du till vår larmcentral som kan hjälpa dig att ringa 112. Vid behov kan de samtidigt skicka ut personal från hemvården.

Ansökan om trygghetslarm

Kontakta kontaktcenter 0511-320 00 om du har frågor eller vill göra en ansökan. 

Ett trygghetslarm bestå av två delar:

  • en larmknapp som du har på dig
  • ett larmapparat med mikrofon och högtalare

Larmknappen kan sitta på din handled, ungefär som en klocka, eller så kan du bära det som ett halsband. Den är vattentät och det är viktigt att du alltid har larmknappen på dig. 

När du trycker på knappen blir du kopplad till en larmcentral. Där finns personer som svarar dygnet runt. Larmapparaten fungerar som en högtalartelefon så du kan prata rakt ut i rummet. Trygghetslarmet fungerar endast inomhus i din bostad.

Om trygghetslarmcentralen inte får kontakt med dig via trygghetslarmet efter att du larmat ringer de alltid på den vanliga telefonen eller din mobiltelefon.

Trygghetslarmcentralen kontaktar sedan personal från hemtjänsten som kommer hem till dig. Svarar du inte åker hemtjänsten hem till dig.

Du ska använda ditt trygghetslarm då något akut händer som till exempel:

  • om du ramlat och inte kan ta dig upp
  • om du blir akut sjuk eller om ditt hälsotillstånd försämras
  • av annan anledning känner dig otrygg

Personalen kommer i första hand att använda sina mobiltelefoner för att låsa upp dörren men kan behöva använda nyckel.

I Skara kommun använder vi oss av digitala lås. Det innebär att den som har hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård får ett säkert digitalt låssystem monterat på sin bostad. Det är kommunen som kommer och installerar låsen. Det kostar inget att få ett digitalt lås. Ditt befintliga lås berörs inte utan du kan fortsätta använda det som vanligt..

Larmadmininstratören kontaktar dig för att bestämma en tid för installation och information. I samband med installationen lämnar du en nyckel till larmadministratören.

Det enda du behöver för att vi ska kunna koppla in ett trygghetslarm hos dig är ett vanligt eluttag. Det finns batterier som ser till att larmet fungerar om du råkar dra ut sladden eller om strömmen går. 

Trygghetslarmen går över det mobila telenätet och kommunen betalar för mobilabonnemanget. Din hemtelefon eller mobiltelefon kommer inte påverkas av larmet. 

Du betalar en månadsavgift enligt beslutad taxa. 

Avgifter

När du vill avsluta ditt trygghetslarm kontaktar du biståndshandläggare via växel 0511-320 00.

Trygghetslarmet och larmknappen ska torkas av innan du lämnar tillbaka dem. När du lämnar tillbaka larmet får du tillbaka din nyckel och det digitala dörrlåset monteras ner.

Denna sida uppdaterades