< >

Bli kontaktperson

Att vara kontaktperson är att vara någons vän.

Det är ett uppdrag som syftar till att ge människor en god livskvalité och socialt umgänge.

Vad du och den du är kontaktperson åt gör när ni träffas bestäms till stor del av vad ni kommer överens om, vad den enskilde vill och vad som står i beslutet om kontakperson. Oftast handlar det om att träffas som vänner gör mest, man kanske går på bio, ser på fotboll, spelar TV-spel, fikar, tränar eller går en promenad. Man träffas en gång i veckan, ungefär 2-3 timmar per gång.

Som kontaktperson får du ett arvode för din insats. Nivån på arvodet bestäms utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och regioner. Du får även en omkostnadsersättning som ska täcka utgifter du har då du träffar den du är kontaktperson åt, exempelvis din biobiljett, din mat eller bensinpengar om du skjutsar den enskilde i din bil. Omkostnadsersättningen är skattefri, medan skatt dras från arvodet.

Den som tillhör personkrets som omnämns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan beviljas kontaktperson. Lagen är en rättighetslag och ska ge människor med funktionsvariationer möjligheter till en god levnadsnivå. Dit hör ett socialt liv med vänner och fritidsintressen.

Den som blir beviljad kontaktperson behöver hjälp med att få en ingång till ett socialt liv. De allra flesta som beviljas insatsen har svårt med sociala kontakter på grund av sin funktionsvariation och behöver lite hjälp att komma igång. För många kvarstår svårigheterna livet ut, medan andra hittar ett sätt att vara social med hjälp av träning och en förstående omvärld. En kontaktperson är någon som fungerar som en god vän och ett stöd i vardagen för den enskilde.

För att bli kontaktperson behövs ingen utbildning eller tidigare erfarenhet. Du ska ha fyllt 18 år, vara en ansvarsfull person och vilja göra en god insats för en medmänniska samtidigt som du själv växer och utvecklas. Du ska vara pålitlig och hålla avtalade tider.

Anmäl ditt intresse på vår e-tjänst

Kan du inte använda e-tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0511-320 00

Denna sida uppdaterades