< >

Livsmedelskontroll

Miljöenheten kontrollerar regelbundet att lagen följs på alla livsmedelsverksamheter. Kontrollerna är uppdelade i revision och inspektion.

Revision

En revisionskontroll är alltid föranmäld. Under kontrollen går vi tillsammans med verksamhetsutövaren igenom verksamhetens egenkontrollprogram, även HACCP-plan om det är aktuellt.

Inspektion

En inspektion är oftast oanmäld. Vi kontrollerar hur verksamheten sköter sina rutiner och om kraven i livsmedelslagen följs. Under en inspektion kan vi ta prover på livsmedel för att säkerställa verksamhetens rutiner.

Vi kan också göra oanmälda kontroller när vi till exempel följer upp  misstänker matförgiftning eller får klagomål på verksamheten.

Detta gäller vid kontroll

Livsmedelsinspektören har alltid rätt till tillträde i livsmedelslokalen i syfte att inspektera, undersöka och ta prover vid behov. Den som är ansvarig för verksamheten måste lämna ut uppgifter och handlingar som behövs för att utföra kontrollen.

All information och dokumentation från livsmedelskontrollen är offentliga handlingar, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av dessa om så önskas. Det finns undantag där uppgifter kan vara under sekretess.

Den offentliga livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel. Ingen ska bli lurad om vad maten innehåller och informationen om maten ska vara korrekt och enkel att förstå. Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument.

Denna sida uppdaterades