< >

Mobila anläggningar / Food truck

Mobila anläggningar som säljer livsmedel, exempelvis korvvagnar, food truck och tält, ska registreras hos miljöenheten i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

Registrering

Anmälan ska göras till kommunen senast två veckor innan verksamheten startar.

Registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats.

Miljöenheten är skyldiga att ta ut sanktionsavgift av alla verksamheter som startar utan att vara registrerade. Sanktionsavgiftens storlek kan variera från 2 500 kr upp till 75000 kr. 

Användande av offentlig plats

För att få använda din mobila anläggning på offentlig plats behöver du ansöka om tillstånd hos polisen.

Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakta kommunen om du vill använda kommunal mark för din mobila anläggning. 

Tänk även på följande

Vatten för handtvätt

Det ska finnas tillgång till rinnande varmt och kallt vatten av dricksvattenkvalitet, flytande tvål och pappershanddukar i anslutning till anläggningen. Handskar eller desinfektionsmedel fungerar inte som ersättning för handtvätt. Rinnande vatten kan ordnas på olika sätt, exempelvis genom vattendunkar.

Personaltoalett

Tillgång till en separat personaltoalett ska finnas inom rimligt gångavstånd. Om du använder en annan livsmedelsanläggnings personaltoalett bör det finnas en skriftlig överenskommelse.

Temperaturkontroll

Det är viktigt att regelbundet kontrollera temperaturen av till exempel varmhållning och kyl/frys. Upptäcker du brister måste du åtgärda det omedelbart och flytta eller kasta mat som kan ha blivit dålig.

Varuskydd

Livsmedel ska skyddas så att de inte förorenas. Det kan exempelvis ordnas genom att ha lock över kärl eller att en skiva sätts i framkant av vagnen. Tänk på hur anläggningen placeras och på att bygga upp ditt matställe så att det skyddas från sol, regn, fåglar och andra föroreningar.

Skyddskläder

Du som arbetar med livsmedel ska använda skyddskläder, till exempel förkläde och keps, för att förhindra att livsmedlen förorenas. För att förhindra förorening bör du bara använda dessa arbetskläder i den mobila anläggningen.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för arbetet i den mobila anläggningen och du som verksamhetsutövare ska kunna uppge dem vid en kontroll. Rutinerna ska gälla bland annat rengöring, spårbarhet, hantering av avfall och åtgärder vid brister.

Denna sida uppdaterades