< >

Starta, ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Du behöver registrera din livsmedelsanläggning hos miljöenheten senast två veckor innan du startar din verksamhet. Det gäller för alla typer av livsmedelsverksamheter, som restaurang, butik, food truck, försäljning av kosttillskott och matmäklare.

Registrera din verksamhet innan du startar

När vi fått in din anmälan handlägger vi den och fattar ett beslut om registrering av din livsmedelsverksamhet. När du kommit igång gör vi en kontroll för att se att verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Om kraven inte uppfylls ställer vi krav på åtgärder.

Registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats.

Har din livsmedelsverksamhet vatten från egen brunn behöver du göra en separat registrering för dricksvattenanläggning.

Dricksvatten

Anmäl förändringar

Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren. Ändrade ägarförhållanden ska anmälas precis som en ny verksamhet. Större ändringar i verksamheten, till exempel ombyggnationer, förändringar i sortimentet eller större förändring i produktionsvolym ska också meddelas till oss på miljöenheten.

När du avslutar din verksamhet

När din verksamhet upphör är det viktigt att du informerar miljöenheten.

Sanktionsavgift

Den som påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först anmäla den till  miljöenheten riskerar att få betala en sanktionsavgift, som tillfaller staten. Ändrad bolagsform i en redan registrerad verksamhet, till exempel från enskild firma till aktiebolag, ska också meddelas till oss genom en ny anmälan innan ändringen träder i kraft. Sanktionsavgiften kan vara från 2500 kr upp till 75000 kr.

Denna sida uppdaterades