< >

Altan

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov.

Altaner som inte är högre än 1,8 meter från marken och byggs inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov.

Altanen får inte heller placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger det.

Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. (Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.) 

Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Altan - Boverket Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades