< >

Pool och pooltak

Pool

Du behöver inte bygglov för att anlägga en pool.

Var uppmärksam på att risken för olycksfall ska begränsas.

Det är viktigt att du har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla i. I Boverkets byggregler kan du läsa mer om vilka regler som finns för att förhindra drunkningar och olycksfall.

Pool (Boverket) Länk till annan webbplats.

Pooltak

Om du vill göra en överbyggnad över poolen kan du vara tvungen att söka bygglov. Ett poolskydd som inte går att vistas under är inte bygglovpliktigt. 

Tänk på att trädäck och  plank som byggs i samband med poolbygget kan vara bygglovpliktigt.

Denna sida uppdaterades