< >

Skärmtak

Ett skärmtak är ett tak utan täta väggar som bärs upp av antingen pelare eller är infäst i en byggnad.

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga ett skärmtak som  inte är större än 15,0 kvadratmeter. Har du flera skärmtak är det den sammanlagda ytan som räknas.   

Om skärmtaket ska byggas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Bygglovsbefriat skärmtak - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Om placering sker närmare än 4,5 meter från tomtgränsen där tomten gränsar mot t ex gata där allmänheten ska ha tillträde, krävs bygglov för att säkerställa trafiksäkerheten och allmänhetens intressen.

Denna sida uppdaterades