< >

Staket, mur och plank

Ett staket får vara max 110 cm högt och ska ha 50% genomsiktlighet för att vara bygglovsbefriat.

Är staketet högre än 110 cm eller tätare räknas det som ett plank. Plank är bygglovpliktigt. 

I en korsning får staketet vara högst 80 cm.

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Från denna bygglovsplikt finns det dock vissa undantag.

Murar och plank (Boverket) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades