< >

Skyltning

Att det krävs bygglov för att bygga nytt och göra tillbyggnader känner nog de flesta till men det krävs även bygglov för att sätta upp en skylt, flytta eller väsentligt ändra en befintlig skylt.

Det ställs många krav på en skylts utformning. Den ska passa in i miljön, vara trafiksäker, beständig, säkert monterad och tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Planerar du att sätta upp en skylt, eller ändra en gammal, kan du börja med att titta igenom de nya riktlinjerna. 

Riktlinjer för skyltning Pdf, 1.6 MB.

Hör gärna av dig till en av kommunens bygglovshandläggare, så får du hjälp med vad som gäller i just ditt fall.

För att sätta upp en skylt krävs bygglov. 

Bygglovsansökan och anmälan

Denna sida uppdaterades