< >


Samverkan kring besöksnäringen i Skara

Hur kan vi tillsammans få fler att vilja besöka och bo i Skara? Och hur ska kommunen bli ännu bättre för alla som bor och verkar här? Detta är utgångspunkten i den nya samverkan kring besöksnäringen i Skara där ett antal olika aktörer ingår.

Under hösten 2022 startades, utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen, en evenemangsgrupp för att se över hela kommunens evenemang. En genomlysning påbörjades, där ett antal aktörer från såväl kommunen som föreningar och näringslivet i Skara intervjuades kring hur vi tillsammans kan utveckla arbetet med att lyfta Skara som en plats att besöka, verka i och bo på. Därtill arrangerades under förra veckan en gemensam workshop för att utveckla arbetet ytterligare.

- Allt material kommer nu att sammanställas och analyseras för att sedan användas i den vidare utvecklingen av arbetet i kommunen, förklarar Jytte Rixman-Svantesson, kultur- och fritidschef i Skara kommun.

Syftet är att utveckla en långsiktig strategi för att bland annat stärka platsens exponering och attraktivitet, självkänsla och kultur samt utveckling av besöksnäringen. Allt i samverkan mellan olika aktörer som är verksamma inom området i staden.

- Det fantastiskt att så många människor från olika organisationer i Skara kraftsamlar och hjälps åt med utvecklingen, säger Håkan Persson, ordförande i näringslivsföreningen MEGA+.

Denna sida uppdaterades