< >

Anpassad gymnasieskola

Anpasssad gymnasieskola (tidigare kallad gymnasiesärskola) ger dig en god grund för att kunna studera vidare eller söka arbete och för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Utbildningen är för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå upp till nationella kunskapskrav i gymnasieskolan.

Skara kommun erbjuder inte anpassad gymnasieskola i egen regi men har ett tätt samarbete med grannkommuner och privata aktörer. Utbildningen är frivillig och fyraårig. Till anpassad gymnasieskola söks via Utbildning Skaraborg. 

Anpassad gymnasieskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda dig som elev för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Utbildningen även ska ge en god grund för personlig utveckling och ge verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Genom studierna ska den också stärka grunden för det livslånga lärandet.

Inom anpassad gymnasieskola söker du som elev ett individuellt eller nationellt program. En elev på ett individuellt program läsa kurser från ett nationellt program. 


Denna sida uppdaterades