< >

E-tjänster för vårdnadshavare och/eller elever

Här finns samlad information om skolsystem och e-tjänster inom utbildning och barnomsorg.

Allergier/Specialkost

Om ditt barn har behov av anpassad kost ska du anmäla det till oss. Eftersom många växer ifrån sin allergi och behovet av specialkost kan förändras över tid kan du behöva förnya din anmälan med jämna mellanrum.

E-tjänst för barnomsorg och grundskola

 • Ansöka till förskoleplacering
 • Svara på platserbjudande
 • Registrera inkomstuppgift
 • Registrera/uppdatera kontaktuppgifter
 • Registrera skolval till förskoleklass (under aktuell skolvalsperiod)

Skolsystemet Edlevo

Edlevo används för kommunikation och registrering av uppgifter till förskola, fritids och skola. 

I appen/webbsidan kan du;

 • Lägga in och ändra barnschema
 • Frånvaroanmäla ditt barn
 • Svara på platserbjudande 
 • Avsluta placering

Edlevo

Lärplattformen Haldor

Lärplattformen Haldor används inom Skara kommuns kommunala förskolor. I Haldor får du en inblick i ditt barns lärande och utveckning och kan kommunicera med pedagogerna.

Ladda ner appen Haldor förälder eller logga in via din webbläsare.

Haldor

E-tjänst för barnomsorg och grundskola

 • Ansöka till fritidshemsplacering
 • Registrera inkomstuppgift
 • Registrera/uppdatera kontaktuppgifter
 • Registrera skolval till förskoleklass (under aktuell skolvalsperiod)

Skolsystemet Edlevo

Skolsystemet Edlevo används för kommunikation och registrering av uppgifter till förskola, fritids och grundskola. 

I appen/webbsidan kan du;

 • Lägga in och ändra barnschema
 • Frånvaroanmäla ditt barn
 • Avsluta placering

Edlevo

Lärplattformen Haldor

Lärplattformen Haldor används inom Skara kommuns kommunala grundskolor. I Haldor får du en inblick i ditt barns lärande och utveckning och kan kommunicera med mentorer och lärare. 

Ladda ner appen Haldor förälder eller logga in via din webbläsare.

Haldor

Allergier/Specialkost

Om ditt barn har behov av anpassad kost ska du anmäla det till oss. Eftersom många växer ifrån sin allergi och behovet av specialkost kan förändras över tid kan du behöva förnya din anmälan med jämna mellanrum.

Allergier/Specialkost Länk till annan webbplats.

Skolskjuts

Beroende på vilket upptagningsområde du bor i finns skolskjuts till Ardalaskolan, Gällkvistskolan, Valleskolan, Varnhemsskolan och Viktoriaskolan.

Kontrakt för lån av dator eller surfplatta

Gå igenom kontraktets innehåll med ditt barn. Genom att underteckna kontraktet är du ansvarig för att ditt barn följer kontraktet och är medveten om att skolan har rätt att ta tillbaka utrustningen om kontraktet inte följs. 

Denna sida uppdaterades