< >

Gällkvistskolans fritidshem

Gällkvistskolans fritids är uppdelat i två grupper. Eleverna i förskoleklass och årskurs ett bildar en grupp, och eleverna i årskurs två och uppåt bildar en grupp.

Gruppen med de yngre eleverna är i förskoleklassens lokaler medan gruppen med de äldre eleverna är i det som vi kallar för Vintergatans lokaler.

På fritids möts våra elever av pedagoger som är riktade till samma åldrar som under skoltid. Vi har valt att arbeta så för att kunna möta och trygga både individ och grupp på allra bästa sätt, i lusten till det livslånga lärandet.

Inom grupperna delas barnen in i aktiviteter utifrån en väl planerad verksamhet, där vi även har tillgång till en fantastisk skolskog.

Skolverkets allmänna råd - fritids Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades