< >
Valleskolan med del av skolgården

Valleskolans fritidshem

Fritidshemmet Näckrosen, som är en del av Valleskolan, har två avdelningar -Vita respektive Röda Näckrosen. Grupperna är under största delen av dagen indelade efter åldrarna F-1 och årskurs 2-6. Öppning och stängning samordnar vi mellan grupperna. De yngre eleverna har sin hemvist i samma lokaler som under skoltid.

På fritids ges den fria leken stort utrymme. Leken har stor betydelse i barns utveckling och ger dem verktyg för framtiden. Tillsammans med barnen skapar vi en miljö som inspirerar till lek, och när rummen blir en tredje pedagog finns lusten till kreativt skapande en naturlig del i verksamheten.

Alla, stora som små, ska trivas. Fritids arbetar mycket med att utveckla barnens förmåga att samarbeta, hantera konflikter och att leka med olika barn. De vuxna finns med och stöttar så barnen känner trygghet under sin vistelse på fritids.

Skolverkets allmänna råd - fritids Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades