< >
Ardalaskolan med lekplats

Ardalaskolans fritidshem

Ardalaskolans fritids finns i skolans lokaler.

Det finns tre avdelningar -

  • Björnen för barnen i åk F-1,
  • Vargen för barnen från åk 2 och 3 
  • Järven för barn från åk 4 och uppåt.

Barnen har stort inflytande och är delaktiga i verksamhetens planering av aktiviteter.

Gemensamma aktiviteter och fri lek hör till vardagen på fritids. Inomhus kan eleverna bland annat leka i dockvrån, pyssla, bygga med lego, rita och måla. Tillgång till idrottshall ger möjlighet till aktiviteter även där.

Utomhus kan eleverna leka på skolgården, på det närliggande grönområdet eller i vår skolskog som är belägen nära skolan. På sommaren går vi också gärna och badar i en närliggande badanläggning.

För att alla barn ska känna sig delaktiga i verksamheten har vi bland annat idélådor där barnen kan lämna förslag på aktiviteter.


Denna sida uppdaterades