< >

Kvarteret Munin - attraktivt läge

I detaljplanen från 2015 beslutades om en utökning av kvarteret Munin. Inom planområdet finns två fastigheter (S:t Anne äng 1:1 och Marieberg 1:1) som båda ägs av Skara kommun. Detaljplanen är resultatet av en sammanlagd bedömning av den mest lämpliga användningen av marken, där hänsyn har tagits till många olika intressen och med ett långt tidsperspektiv för ögonen.

Området har ett mycket fördelaktigt läge för bostadsbyggande med gångavstånd till centrum. För att maximera ytan kommer den väl tilltagna Skaraborgsgatan att smalnas av något, vilket också ger ett område med högre trafiksäkerhet och attraktivare grön gestaltning. Dessa faktorer gör tillsammans att förutsättningarna blir mycket goda för bostadsbyggande.

Skaraborgsgatans ombyggnad, som möjliggör det fortsatta arbetet med att skapa nya bostäder i kvarteret Munin, beräknas bli klar hösten 2020. Markanvisning till intressenter sker under tredje kvartalet 2020.

Avtalet med nuvarande näringsidkare på området sades upp 2012.

GBJ Bostadsutveckling har vunnit markanvisningstävlingen och planerar nu för byggnation av bostadsrätter.

Preliminär säljstart är våren 2023.

Tidslinje

2010-12-13. Planuppdrag ges för utökning av kv. Munin. Syftet är att ge möjlighet till byggnation av ett eller flera flerbostadshus i Skara tätort.

2012-06-16. Arrendeavtalet för Blå kiosken sägs upp.

2014-06-16. Detaljplan för utökning av kv. Munin antags av kommunfullmäktige.

2015-02-27. Mark- och miljödomstolen avslår överklagan om antagandet av detaljplan för utökning av kv. Munin.

2015-03-20. Detaljplan för utökning av kv. Munin vinner laga kraft.

2017-10-04. Kommunstyrelsen fattar beslut om genomförande av detaljplan för utökning av kv. Munin.

2019-11-01. Etapp 1 på ombyggnationen av Skaraborgsgatan påbörjas för att kunna tillgängliggöra hela byggrätten inom kv. Munin samt skapa en enhetlig huvudentré till Skara.

2020 hösten. Etapp 2 av ombyggnationen av Skaraborgsgatan.

2021-06-11 Markanvisning påbörjas för att hitta en lämplig byggherre till kv. Munin.

2021-09-09: Markanvising avslutas

2021-09-28: Vinnande förslag: GBJ Bostadsutveckling

2022-01-20: Intresseanmälan öppen. En arkitektpärla i Skara Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades