< >

Fotograf: Janne Andersson, 2014

Planer och projekt

Hur planerar kommunen?

Skara förändras hela tiden. Ju fler skarabor vi blir desto fler bostäder behöver vi bygga. Men vi behöver också bra cykelbanor, promenadstråk, lekparker, vägar, broar, parker, gångbanor, parkeringar, torg, arbetsplatser och allt annat som hör en stad till.

För att veta hur vi ska utveckla, använda och bevara mark och vatten idag och i framtiden behövs någon form av planering. Inom kommunen sysslar plan- och byggenheten med sådana frågeställningar. Till vår hjälp har vi olika typer av planer - översiktsplaner och detaljplaner. Om du är intresserad av vad en detaljplan eller översiktsplan är, hur de tas fram och hur du kan påverka, klicka dig vidare på någon av länkarna till höger.

​Våra planer och projekt

På de här sidorna kan du läsa om vilka planer och projekt som är på gång. Du kan också läsa om vilka planer som gäller just där du bor. Du har också möjlighet att ändra en detaljplan. Vid eventuella frågor, kontakta plan- och byggenheten.

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna. Den hanterar all mark och fastigheter i kommunen och föreslår en markanvändning.

Den nuvarande översiktplanen togs fram 2005. Nu har vi inlett arbetet med att ta fram en ny plan. Tanken är att den ska vara färdig och antagen 2022 eller senast 2023.

Till sidan för översiktsplanen

Denna sida uppdaterades